9A5F Stjepan Sraga – SK

U nedjelju, 30.05.2021. u 63. godini, napustio nas je Stjepan Sraga, 9A5F.
Radioamaterski ispit položio je davne 1972. g. Bio je aktivan operater, aktivno
je skupljao nove DXCC entitete i u slobodno vrijemo popravljao radioamaterske
uređaje, gradio linearna pojačala i drugu radioamatersku opremu.

Posljednji 73!