9A3WU Miljenko Župec-Minja – SK

Nakon kratke i teške bolesti, 03. kolovoza 2023. u 67. godini života, napustio nas je Miljenko Župec-Minja 9A3WU,  član radiokluba ”Novska”.