Skip to main content

9A3FMH Miroslav Herendić – SK

By 04.11.2021.12 studenoga, 2021SK - posljednji 73!

Dana 01.11.2021. g. nakon kratke i teške bolesti, u 55. godini
života, preminuo je Miroslav Herendić 9A3FMH član radio kluba Kutina.

Posljednji 73!