Skip to main content

9A2XF, Drago Mikel

By 15.10.2019.SK - posljednji 73!

U utorak, 15. listopada 2019. godine, nakon duge i teške bolesti u 69. godini napustio nas je naš Drago – 9A2XF.
Drago Mikel bio je član Radio kluba Valis Aurea Požega od sedamdesetih godina. Tijekom više od 40 godina članstva u klubu aktivno je sudjelovao u brojnim aktivnostima, bio je predsjednik kluba te u nizu mandata član Izvršnog odbora kluba. Radio je na obuci mladih radioamatera u telegrafiji i u radu s radio uređajima. Sudjelovao je u mnogim natjecanjima, a posebno je bio aktivan na kratkom valu u „ranoraniocima“. Bio je aktivan u izgradnji takmičarske lokacije Laze. Dao je veliki doprinos u radio komunikacijama u Domovinskom ratu.

Sahrana će se održati u Tominovcu kod Požege u četvrtak 17. listopada 2019. u 14 sati.

(tekst: Branko 9A3TO)