Skip to main content

9A2GK, Miljenko Čavrag

By 24.09.2019.SK - posljednji 73!

Dana 10.09.2019. zauvijek nas je napustio naš dragi kolega 9A2GK, Miljenko Čavrag „Mikrofon“.

Rođen je 1950.g. i kao vrlo mlad se uključio u radioamaterski pokret. Radioamaterski ispit položio je 1968.g. Kao vrsni konstruktor svoju prvu radiostanicu izradio je sam kao diplomski rad u srednjoj školi. Bio je vrlo aktivan u Radio klubu Karlovac gdje je odgojio mnoge generacije radioamatera kao predavač na tečajevima, kao konstruktor i takmičar.

Obavljao je funkcije člana Izvršnog odbora RK, bio je predsjednik RK Karlovac, član Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Karlovac, a dugi niz godina bio je i član ispitne komisije Hrvatskog radioamaterskog saveza.

Početkom domovinskog rata stavio se na raspolaganje kao dragovoljac iako nije bio vojni obveznik, želio je svoje znanje staviti na raspolaganje tamo gdje je najviše mogao pomoći – u elektrotehnici, slažući i popravljajući radiostanice, repetitore i drugo, jer znamo da smo na početku koristili samo radioamatersku opremu.

Kao umirovljenik pružao je pomoć članovima u popravcima radio uređaja do posljednjeg dana. Kako je na moru imao malu jedrilicu omogućio nam je vesele izlete na aktivacijama otoka u programu IOCA.

Družili smo se svakodnevno na „radioamaterskoj kavi“ u našem omiljenom kafiću gdje su se rješavali i najteži klupski elektrotehnički problemi, a sva plaćanja su se odvijala pitanjem „što imaš od materijala“.

I jučer je popio sa ekipom svoju redovnu kavu (nažalost posljednju) i kad smo ga navečer očekivali u radio klubu stigla nam je iznenadna tužna vijest…..

Neka mu je laka hrvatska zemlja.

Ivica 9A3QL i članovi Radio kluba Karlovac