Skip to main content

9A22YOTA iz F’hafena

By 26.06.2022.28 lipnja, 2022Rad s mladima, Vijesti, YOTA 2022

Zanimanje mladih radioamatera za rad sa pozivnom oznakom 9A22YOTA, daljinski upravljanom radijskom postajom lociranoj u Hrvatskoj, sa HRS-ovog štanda na HAM RADIO 2022 Friedrichshafen, bilo je vrlo veliko.