Skip to main content

9A22WARD

By 11.04.2022.KV, Vijesti

HRS i ove godine obilježava 18. travnja – Svjetski dan radioamatera korištenjem posebne pozivne oznake 9A22WARD. Pozivna oznaka može se koristiti u periodu od 15. do 30. travnja. Svi radioklubovi i pojedinci koji žele raditi pod posebnom pozivnom oznakom 9A22WARD mogu se radi koordinacije korištenja javiti KV menadžeru Zlatku, 9A2EU na e-mail 9a2eu@hamradio.hr. U prijavi navesti opseg, vrstu rada i dane u kojima žele raditi.

Zlatko 9A2EU