9A1CHRIS – sjećanje na Krešimira Kovarika

U čast i u znak sjećanja na našeg kolegu, prijatelja, radioamatera Krešimira Kovarik, 9A5K Chris-a, koji je nakon teške bolesti preminuo u 45. godini života, članovi radio kluba grada Zaboka i prijatelji će od 04.05. do 10.05.2020. koristiti prigodnu pozivnu oznaku 9A1CHRIS, u tjednu njegovog rođendana 08. Svibnja.

Osim što je Chris 9A5K bio izvanredan informatičar, programer, također je bio i svjetski poznat radioamater operator i prije svega takmičar. Sudjelovao je u mnogim lokalnim i svjetskim takmičenjima gdje je osvajao najviše plasmane, kako kao pojedinac sa svojom pozivnom oznakom tako i u raznim ekipama diljem svijeta i matičnom klubu u Zaboku 9A0Z. Bio je učesnik nekoliko radioamaterskih prvenstava svijeta sa vrhunskim rezultatima te član više DX ekspedicija .
Tvorac je jednog od najboljih svjetskih programa za vođenje takmičarskih dnevnika veza, DXLOG, kojeg koristi veliki broj radioamatera u svijetu.
Za sav svoj rad posvećen radioamaterskoj aktivnosti te postignute uspjehe, uvršten je u kuću slavnih radioamatera svijeta.

Po završetku rada postaje 9A1CHRIS dnevnik veza će biti objavljen na stranici 9a0z.com a svi operatori koji su vezu ostvarili moći će skinuti prigodnu eQSL kartu.