Skip to main content

Kao i u proteklih 10 godina i ove će se godine tokom IARU HF CHAMPIONSHIP natjecanja čuti 9A0HQ. Na priloženoj karti možete vidjeti lokacije sa kojih će se raditi pojedini band/mode. Potražite svih 12 signala, jer će 10 najbržih koji to učine osvojiti 9A0HQ majicu. Uz 10 domaćih istu majicu će osvojiti i 5 stranih radioamatera. (Saša, 9A3AG)

160 CW 9A2AJ
160 SSB 9A6V
80 CW 9A8M
80 SSB 9A1A
40 CW 9A7A
40 SSB 9A2L
20 CW 9A4M
20 SSB 9A1A
15 CW 9A5D
15 SSB 9A4M
10 CW 9A1A
10 SSB 9A2U