Skip to main content

9A0HQ u IARU natjecanju

By 09.07.2021.13 srpnja, 2021KV, Vijesti

IARU HF World Championship počinje u subotu 10.07.2021.
u 1200 UTC i završava u nedjelju 11.07.2021. u 1159 UTC.

9A0HQ nastupa u slijedećem sastavu:

160 CW 9A2AJ
160 SSB 9A7A
80 CW 9A8M
80 SSB 9A2U
40 CW 9A4M
40 SSB 9A2L
20 CW 9A7A
20 SSB 9A1A
15 CW 9A5D
15 SSB 9A5Y
10 CW 9A5D
10 SSB 9A0KG

INBAND 9A5M i 9A3QB

Napravite QSO s 9A0HQ na što više opsega/vrsta rada.

Sretno 9A0HQ