9A0A u YOTA 2022 natjecanju

Počela je druga rudna YOTA contesta!

Mlada ekipa Hrvatskog radiamatetskog saveza u sastavu: Josipa 9A3GVJ, Živac 9A2ZI, Filip 9A3BCW, okupljeni iz različitih dijelova Hrvatske, od Nove Gradiške preko Ludbrega do Ozlja, radi YOTA contest pod pozivnom oznakom 9A0A na lokaciji 9A1TT.