9A ekspedicija na Samou

Livio 9A7Y, Mladen 9A2NA, Borut S50B i Rolando 9A3MR biti će QRV iz Samoe u periodu od 1. do 14. listopada 2023. Fokus je na CW i SSB, (FT8 samo za opuštanje), od 1.8 do 50 MHz (bez 5 MHz) s pozivnom oznakom 5W0LM.

Novosti o ekspediciji pratite OVDJE.