Skip to main content

Prijavljene rezultate 9A CW Contesta 2020 možete pogledati na HF robotu. Pristiglo je 1162 natjecateljska dnevnika od toga 51 log je iz Hrvatske. U tijeku je elektronička obrada pristiglih natjecateljskih dnevnika i uskoro ćemo objaviti neslužbene rezultate.

73 de Zlatko, 9A2EU