Skip to main content

Neslužbene rezultate 9A CW Contesta 2018 možete pogledati na HF robotu. Sve eventualne primjedbe i žalbe možete poslati na e-mail 9acw@9acw.org u roku 8 dana.

73 de Zlatko, 9A2EU