Skip to main content

5W0LM

By 13.10.2023.KV, Vijesti

Ekipa u sastavu 9A2NA, 9A3MR, 9A7Y i S50B radi kao 5W0LM do subote 14.10.2023.
Do sada su napravili preko 30 000 QSO, a u logu je i preko 100 9A amatera.

Propagacije na gornjim opsezima su dobre i mogu se lako odraditi.