Čokoladni FT-1000MP

50 godina uspješnog rada, članovi radiokluba ”Jan Hus” 9A1CCY/9A5Y
iz Daruvara i njihovi gosti, proslavili su sa čokoladnim FT-1000MP.
Prisutni tvrde da ovaj model FT-1000MP nije bio za DX rad, ali je zato
bio jako ukusan.

Tekst: 9A9EE
Foto: 9A5CY