Skip to main content

Hrvatski radioamaterski savez u suradnji s izvršnim organizatorom RK “Nikola Tesla”, Bjelovar, organizira jesenski (10. po redu) ARG kamp za mlade u SRC Kukavica, od 20. do 22. rujna 2019. godine.
Rok za prijave je 17. rujna 2019. do 24 sata. Lista sudionika (maksimalno 15 ) formirat će se prema redoslijedu prijava. Voditelj kampa bit će Željko Belaj, 9A2QU, sa suradnicima, svi s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom, iskusni radiogoniometristi i članovi HRS-a.

Program kampa

Prijavnica